Uklanjanje kamenca
Poliranje zuba
Peskiranje zuba (Uklanjanje naslaga od kafe, cigareta, čaja)
Zalivanje fisura kod dece
Izrada splintova (za bruksizam, za kontaktne sportove, za izbeljivanje)
Amalgamski ispuni
Kompozitni ispuni (bele plombe)
Kompozitna nadogradnja
Endodontski tretman zuba
Nakit za zube
Kompozitne fasete
Izbeljivanje zuba  (ordinacijsko i kućno)
Izbeljivanje avitalnog zuba
Metalo keramičke krune i mostovi
Bezmetalne krunice i mostovi- Cirkonijum keramika
Fiberglas nadogradnja
Livena nadogradnja
Privremene krune
Totalna akrilatna proteza
Totalna proteza vakum pres
Parcijalna akrilatna proteza
Parcijalna skeletirana proteza
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima
Reparatura proteze
Podlaganje proteze
Ekstrakcija mlečnih i stalnih zuba
Komplikovana ekstrakcija zuba
Hiruška ekstrakcija umnjaka
Incizija apcesa
Apikotomija
Cistektomija
Nivelacija grebena
Zatvaranje fistula
Ugradnja implanta
Protetika na implantima
Aktivni ortodontski aparat
Monoblok
Fiksni aparat